Opvang

Ons kindercentrum heeft 3 stamgroepen. De Ukkies, de Peuterkids en de Jodokids.

De Ukkies en de Peuterkids zijn dagopvang groepen. De Ukkies zijn groepen voor kinderen van 0 tot 2 jaar. De Peuterkids is een groep voor kinderen van circa 2 tot 4 jaar. Binnen de groep Peuterkids bieden we ook VVE aan. Jodokids is een BSO groep. Deze groep bestaat uit kinderen van 4 tot 13 jaar.

 

Het uitgangpunt is: verantwoorde kinderopvang met vaste groepen kinderen in een eigen ruimte ( stamgroepen), maar een open deuren beleid moet mogelijk zijn om een zekere flexibiliteit te waarborgen. De kinderen maken dan gebruik van de verschillende ruimtes en verlaten hun stamgroep.

De kinderen verlaten hun stamgroep als er een gezamenlijke activiteit is, zoals:
– buitenspelen
– poppenkast
– gezamenlijke maaltijd
– als er in het totaal 8 of minder kinderen zijn voor beide groepen.

We hanteren duidelijke regels voor het maximum aantal kinderen dat 1 leidster mag opvangen; het gaat om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen en de gemiddelde leeftijd. De kinderen en de ouders weten in welke stamgroep de kinderen zitten en welke leidsters op de groep aanwezig zijn. Op het informatiebord in de hal staan de leidsters vermeld welke die dag werken.