4-13 jaar (jodokids)

De groep van 4 tot 13 jaar zijn de Jodokids. Dit is de buitenschoolse opvang (BSO). De totale opvangplaatsen in deze groep is 32 kinderen.

Qua organisatie zien wij dit als een voordeel om de BSO te koppelen aan het dagverblijf. Dit maakt het mogelijk om continuïteit voor de kinderen te waarborgen. Daarnaast kunnen we optimaal gebruik maken van de ruimte en de personeelsbezetting. Ondersteuning groepsleidsters door andere volwassenen (achterwacht).
De plaatsen die niet dagelijks vast worden afgenomen gebruiken we voor flexibele opvang. Deze plaatsen zijn alleen beschikbaar als de opbouw en samenstelling van de groep dit toestaat.