0-2 Jaar (Ukkies)

De groep van 0 tot 2 jaar zijn de Ukkies. De totale dagopvangplaatsen bij de Ukkies zijn 16 kinderen. Voor de dagopvang gelden de volgende regels:

1 leidster per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar en 1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar. De verhouding tussen het aantal leidsters en aanwezige kinderen wordt berekend conform de rekentool beroepskrachten-kindratio (BKR).

De plaatsen die niet dagelijks vast worden afgenomen gebruiken we voor flexibele opvang. Deze plaatsen zijn alleen beschikbaar als de opbouw en samenstelling van de groep dit toestaat.