oVER ONS

Kindercentrum Jodocus is gevestigd aan de Zon 1 te Uithuizen. Het huidige gebouw is 28 augustus 2009 officieel door ons in gebruik genomen. Daarvoor hebben we 11 jaar aan de Talmaweg gewerkt.

De opzet van het kindercentrum is dusdanig, dat het kan voldoen aan de huidige eisen, die aan kinderopvang worden gesteld.
Wij bieden hele- en halve dagopvang in combinatie met na- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De openingstijden zijn van 7.00 tot 18.00 uur. Op aanvraag is verlengde opvang mogelijk vanaf 6.30 uur tot 19.00 uur. Ook biedt kindercentrum Jodocus incidentele en flexibele opvang waarbij aangetekend dient te worden, dat deze opvang afhankelijk is van de groepsgrootte op de betreffende dag en of het kind al opvang op het kindercentrum geniet.

 

De buitenschoolse opvang bestaat uit opvang voor die tijden dat de kinderen niet naar school gaan. De kinderen worden door medewerkers van kindercentrum Jodocus naar school gebracht of van school gehaald. (De reiskosten buiten Uithuizen worden NIET in rekening gebracht). Voor kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang bieden wij in de schoolvakanties buitenschoolse opvang. Ook incidentele en flexibele opvang is in overleg mogelijk.

Binnen kindercentrum Jodocus proberen we een duidelijk gestructureerde opvang te bieden aan de kinderen. De doelstelling is het bieden van een opvoedingsklimaat waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, zodat de kinderen hun ontwikkeling optimaal kunnen doorlopen.