2-4 jaar (peuterkids)

De groep van 2 tot 4 jaar zijn de Peuterkids. Wij bieden op deze peutergroep dagopvang, maar het is ook mogelijk om uw kind alleen voor de peuterspeelzaal aan te melden. Naast de normale opvang hebben wij 8 VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) plaatsen beschikbaar van 2 tot 4 jaar.

De totale dagopvangplaatsen bij de Peuterkids zijn 16 kinderen. Voor de dagopvang gelden de volgende regels: 1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar en 1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. De verhouding tussen het aantal leidsters en aanwezige kinderen wordt berekend conform de rekentool beroepskrachten-kindratio (BKR).

De plaatsen die niet dagelijks vast worden afgenomen gebruiken we voor flexibele opvang. Deze plaatsen zijn alleen beschikbaar als de opbouw en samenstelling van de groep dit toestaat.

 

Op de peutergroep spelen en leren kinderen met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Naast de eet/drink en verzorgingsmomenten worden er activiteiten aangeboden, die met zorg door de pedagogisch medewerkers zijn samengesteld. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het VVE programma Uk en Puk. (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Het Uk en Puk programma sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleert de brede ontwikkeling door actief spel.

In de verschillende speelhoeken kunnen de kinderen volop hun fantasie gebruiken. We doen (beweeg)spelletjes, zingen liedjes, luiteren naar mooie voorleesverhalen en spelen heel veel buiten. Door zo samen bezig te zijn, doen de kinderen allerlei sociale vaardigheden op.

Op de peutergroep hebben de kinderen de mogelijkheid zich al spelend volop te ontwikkelen.